بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49 گالن 220 لیتری

5
دسته بندی:

برج خنک کننده

ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49 


ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49 تولید شده بر پایه موثر ترین ترکیبات در زمینه جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده می باشد، همین موضوع باعث افزایش راندمان سیستم به میزان قابل توجهی می شود. بازدارنده خوردگی توچال شیمی با ایجاد لایه ای درسطح فلزات، از ایجاد خوردگی در فلزات و بروز مشکلاتی مثل خرابی قطعات برج های خنک کننده ممانعت می کند. بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C49 بعد از استفاده در سیستم برج های خنک کننده تاثیر بسیار مطلوبی را در راندمان و بازدهی کلی آن دارد. 

بازدارنده TOCHAL C49 در کنار تاثیر مطلوبی که برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده دارد، دارای ترکیبات پلیمری هم برای جلوگیری از ایجاد رسوب در سیستم می باشد. ایجاد رسوب در برج های خنک کننده، باعث گرفتگی و خرابی قطعات سیستم می شود، به همین دلیل استفاده از بازدارنده های رسوب در کنار ضد خوردگی اهمیت زیادی دارد. 
یکی از مهم ترین عواملی که توجه به آن برای خرید بازدارنده های رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده اهمیت زیادی دارد، نوع  رسوب و تعیین بازدارنده رسوب بر اساس این پارامتر می باشد. 

ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده مدل tochal c49


مزایای بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49


سطح کیفی بسیار مطلوب بازدارنده های رسوب و خوردگی توچال شیمی، باعث شده تا عملکرد مناسبی را بعد از استفاده در برج های خنک کننده داشته باشد. موارد زیر از دیگر مزیت های بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C49 در برج های خنک کننده می باشد:

•    عملکرد موثر در جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی
•    کاربرد بالا در انواع برج های خنک کننده 
•    بازدهی بالا 
•    عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی
•    جلوگیری از بروز آسیب در اجزای برج های خنک کننده 
•    قابل استفاده برای رسوب زدایی سیستم با آب دارای سختی متوسط و بالا
•    قابلیت جلوگیری از بروز رسوب و خوردگی به صورت همزمان


نحوه مصرف ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49

یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر زیادی را در عملکرد بازدارنده های رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده دارد، نکاتی است که توجه به آن برای مصرف ضد رسوب و خوردگی برج های خنک کننده اهمیت زیادی دارد. در ادامه مراحل استفاده از بازدارنده های رسوب و خوردگی TOCHAL C49 را بررسی می کنیم:

1-    یکی از مهم ترین نکات برای مصرف بازدارنده های رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، توجه به آنالیز آب جبرانی، آب گردشی و... می باشد. توجه به این موضوع برای تعیین میزان بازدارنده هم در سیستم تاثیر زیادی دارد و به همین دلیل در اولین قدم بررسی نوع رسوب و آنالیز آب اهمیت زیادی دارد.

2-    در مرحله بعد تعیین میزان رسوب در برج های خنک کننده هم می تواند تاثیر مطلوبی را برای مشخص کردن میزان بازدارنده رسوب و خوردگی در سیستم داشته باشد. استفاده از راک خوردگی و تعیین میزان خوردگی با کوپن های استاندارد اهمیت زیادی دارد.

3-    برای شروع تزریق بازدارنده های رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، پمپاژ بازدارنده های رسوب و خوردگی TOCHAL C49 به اندازه 400 تا 800ppm توصیه می شود.

4-     برای تزریق ضد رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، استفاده از پمپ توصیه می شود. 

5-    با گذشت مدتی بعد از استفاده بازدارنده های رسوب و خوردگی TOCHAL C49 تزریق آن را در سیستم به اندازه 80 تا 200ppm کاهش دهید. 


عملکرد ضد خوردگی در برج های خنک کننده چگونه است؟


خوردگی در برج های خنک کننده می تواند تاثیر زیادی را در خرابی قطعات و اجزای سیستم داشته باشد، همین موضوع باعث شده تا استفاده از ضد خوردگی در برج های خنک کننده اهمیت زیادی داشته باشد. یکی از ویژگی های بازدارنده های خوردگی، این است که به صورت محلول در آب هستند، اما بعد از تزریق در سیستم لایه ای را در سطح فلزات تشکیل می دهند که به صورت غیر محلول می باشد. لایه محافظ در سطح فلزات باعث جلوگیری از ایجاد خوردگی می شود و تاثیر مطلوبی را برای افزایش راندمان کلی سیستم دارد. 

لایه ای که بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده ایجاد می کنند، تاثیر بسیار مطلوبی را برای کاهش اکسیژن در سیستم دارد و از همین طریق باعث جلوگیری از ایجاد خوردگی در سیستم می شود. تزریق بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده، باعث جلوگیری از وارد شدن آسیب به قطعات سیستم شده و هزینه های ناشی از نگهداری آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 

مهم ترین پارامترهای موثر در عملکرد ضد خوردگی برج خنک کننده


عملکرد بازدارنده های خوردگی، تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد، برخی از مهم ترین پارامترهایی که تاثیر زیادی را در عملکرد بازدارنده های خوردگی در سیستم دارند موارد زیر می باشد:

1-    PH آب: عملکرد بازدارنده های رسوب و خوردگی در PH با میزان 6/5 تا 9 ثابت است. 

2-    سختی کلسیم: بازدارنده های فسفونیت در حضور کلسیم تاثیر پایداری را در بازدارندگی دارند، توجه کنید که در آب هایی با سختی کلسیم کم تر، برای بالا رفتن تاثیر بازدارندگی باید نسبت به افزایش میزان تزریق بازدارنده ها در سیستم اقدام کنید. 

3-    میزان کلراید و سولفات: حمله یون های مهاجم به لایه های محافظ مثل کلراید و سولفات وقتی آب غلظت بالایی دارد، می تواند تاثیر نامطلوبی را در عملکرد بازدارنده های خوردگی داشته باشد. 

4-    دمای آب: دمای آب از دیگر مواردی است که در عملکرد ضد خوردگی در سیستم تاثیر گذار می باشند. 

5-    سرعت آب: سرعت بالای آب می تواند باعث افزایش خوردگی در برج های خنک کننده شود.

عملکرد ضد رسوب برج های خنک کننده چگونه است؟


بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده، عملکرد متفاوتی را دارند و بر این اساس دارای انواع مختلفی هم می شوند. موارد زیر عملکرد بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده می باشد:


1)    جلوگیری از ایجاد رسوب هسته کریستال: در محلول های غلیظ، با گذشت مدتی رسوب هسته کریستال تشکیل می شود. استفاده از بازدارنده های رسوب مثل پلی فسفات ها، فسفونیت ها و پلی الکترولیت های سبک دارای کربوکسیل برای حذف این رسوب کاربرد بالایی دارد. 

2)    جلوگیری از ایجاد کریستال: بعد از تشکیل نقاط فعال در کریستال های رسوب، یون های بار مخالف در این نقاط جذب می شوند و این موضوع رشد کریستال را به دنبال دارد. بعد از تزریق بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده، ضد رسوب ها در نقاط فعال ایجاد می شوند و این موضوع باعث جلوگیری از رشد رسوب می شود. 

3)    ممانعت از تجمع کریستال ها: شکل کریستال های کربنات کلسیم، به حالت مکعبی است. عملکرد بازدارنده های رسوب به این صورت است که بعد از جذب روی کریستال، باعث تغییر شکل آن می شوند، که این موضوع در جدا شدن کریستال های رسوب تاثیر گذار می باشد. 


انواع ضد رسوب ها در برج های خنک کننده کدام اند؟


بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده شامل تنوع بالایی دارند و بر همین اساس دارای ویژگی های متفاوتی هم می باشند، در ادامه انواع بازدارنده های رسوب را در برج های خنک کننده بررسی می کنیم:

1-    نوعی از بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده، حاوی ترکیبات آلی هستند و استفاده از آنها کاربرد بالایی را در برای جلوگیری از ایجاد کربنات کلسیم و هیدروکسید روی دارد. برخی از محلول های بازدارنده که ترکیبات آلی می باشند، شامل لیگنین ها و تانین ها می شود.

2-    پلی فسفات ها نوعی دیگر از محلول های ضد رسوب برج خنک کننده می باشند، که دارای تاثیر مناسبی در جلوگیری از ایجاد کربنات کلسیم هستند. 

3-    پلیمرها از دیگر بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده می باشند، که دارای توانایی جلوگیری از تشکیل رسوباتی مثل کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و... هستند. بازدارنده های رسوب پلیمری به دلیل عملکرد بسیار مطلوبی که برای جلوگیری از ایجاد رسوب در برج های خنک کننده دارند، دارای کاربرد گسترده ای در سیستم های مختلف می باشند. 

برای خرید بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده، توجه به ویژگی های انواع محلول های ضد رسوب و انتخاب مناسب ترین نوع بازدارنده اهمیت زیادی دارد. 


چرا ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C49؟


ضد رسوب و خوردگی برج های خنک کننده TOCHAL C49 بر اساس ترکیب، توانایی بسیار مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده دارند. استفاده از بازنداره های رسوب و خوردگی در جلوگیری از خرابی و گرفتگی قطعات برج های خنک کننده تاثیر گذار است و بر همین اساس هزینه های ناشی از نگهداری برج های خنک کننده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. 
بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده، به صورت غیر محلول می باشند، اما بعد از استفاده در سیستم لایه ای غیر محلول را در سطح فلزات ایجاد می کنند که باعث جلوگیری از خوردگی در آنها می شود. ترکیب بازدارنده TOCHAL C49 به صورتی است که در آن علاوه بر محلول ضد خوردگی، از بازدارنده رسوب هم استفاده شده است و به همین دلیل تاثیر مناسبی را برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی به صورت هم زمان دارد. 

استفاده از کمک کارشناسان برای خرید بازدارنده های رسوب و خوردگی تا حد زیادی برای انتخاب بهترین نوع محلول تاثیر گذار است، در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از طریق مراجعه به وب سایت تصفیه آب آبین با کارشناسان مجموعه ما در ارتباط باشید. 

بازدارنده رسوب و خوردگی

حالت فیزیکی
مایع
رنگ
زرد یا کهربایی
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد
1/03-1/08
PH (1%)
1/5-3/5
مقدار انحلال در آب
کاملا محلول

نمودار قیمت این محصول

کاربران
0
کاربران
فروش
0
فروش
بالاترین قیمت
0
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
0
پایین ترین قیمت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

برای ثبت نظر کلیک کنید و اگر این محصول را قبلا از آبین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.