بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13 گالن 20 لیتری

5
دسته بندی:

برج خنک کننده

ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13


بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13 از فسفونیت ها و ترکیبات پلیمری و سایر بازدارنده ها تولید شده است و بر همین اساس تاثیر بسیار مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده دارد. عملکرد و تاثیر مناسبی که بازدارنده های رسوب و خوردگی توچال شیمی بعد از استفاده در برج های خنک کننده دارند، باعث شده تا استفاده از آنها جایگزین پلی فسفات ها، کرومات ها و... شود. 
بروز خوردگی در سطح فلزات برج های خنک کننده باعث افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری آن می شود، همین موضوع باعث شده تا استفاده از ضد خوردگی برج های خنک کننده اهمیت زیادی داشته باشد. بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده با ایجاد لایه ای محافظ در سطح فلزات باعث جلوگیری از ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده می شود. 

در کنار این ایجاد رسوب هم در مواردی که سختی آب بالاست باعث ایجاد رسوب در برج های خنک کننده می شود، همین موضوع باعث شده تا استفاده از ضد رسوب ها برای جلوگیری از ایجاد گرفتگی در قطعات برج های خنک کننده کاربرد بالایی داشته باشد. بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده توچال شیمی با بالاترین سطح کیفی تولید شده و قابلیت بسیار مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد خوردگی و رسوب در برج های خنک کننده به صورت هم زمان دارد.

بازدارنده رسوب و خوردگی برج های خنک کننده TOCHAL C13

 

نقاط قوت بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده توچال TOCHAL C13


بازدارنده رسوب و خوردگی توچال شیمی بر اساس ترکیب و سطح کیفی، عملکرد بسیار مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده دارد. موارد زیر برخی از مهم ترین مزیت های ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13 می باشند:


•    عملکرد موثر در جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی
•    کاربرد بالا در انواع برج های خنک کننده 
•    بازدهی بالا 
•    عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی
•    جلوگیری از بروز آسیب در اجزای برج های خنک کننده 
•    قابل استفاده برای رسوب زدایی سیستم با آب دارای سختی متوسط و بالا
•    قابلیت جلوگیری از بروز رسوب و خوردگی به صورت همزمان

نحوه مصرف ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13


توجه به رعایت برخی نکات برای استفاده از بازدارنده رسوب و خوردگی برج های خنک کننده، تاثیر بسیار مطلوبی را در عملکرد آنها دارد. یکی دیگر از مهم ترین مواردی که توجه به آن اهمیت زیادی دارد، تعیین دقیق میزان بازدارنده مورد نیاز بر اساس نوع رسوب و خوردگی می باشد. همین موضوع باعث شده تا در ادامه به بررسی دقیق نحوه مصرف بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C13 بپردازیم:

1-    به عنوان اولین و مهم ترین نکته برای مصرف بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C13 توجه به آنالیز آب جبرانی، آب گردشی و... اهمیت زیادی دارد، در ادامه باید میزان بازدارنده مورد نیاز را برای برج خنک کننده تعیین کنید. یکی از مهم ترین روش هایی که برای تعیین میزان بازدارنده رسوب و خوردگی کاربرد دارد، ارزیابی کردن میزان خوردگی و تزریق بازدارنده ها با استفاده از نصب راک خوردگی و مشخص کردن میزان خوردگی با کوپن های استاندارد می باشد. 

2-    در یک تا دو هفته اول بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C13 را به میزان 250 تا 300 ppm در برج خنک کننده تزریق کنید. 
 
3-    بعد از تعیین میزان مورد نیاز از بازدارنده رسوب و خوردگی، محلول را با استفاده از پمپ مناسب  در سیستم تزریق کنید. 

4-    در آخرین مرحله کاهش مصرف بازدارنده رسوب و خوردگی TOCHAL C13 به اندازه 60 تا 140 ppm اهمیت زیادی دارد. 


بررسی انواع ضد خوردگی برج های خنک کننده


بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده با ایجاد لایه ای محافظ در سطح فلزات، تاثیر مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در آن ها دارد. بازدارنده های خوردگی بر اساس ترکیب انواع متفاوتی دارند، موارد زیر انواع بازدارنده های خوردگی بر اساس ترکیب می باشند:

1-    بازدارنده خوردگی کاتدی: بازدارنده های خوردگی کاتدی، با تشکیل لایه ای در سطح فلزات از ایجاد خوردگی در آنها جلوگیری می کنند. بازدارنده های خوردگی کاتدی تاثیر مطلوبی را برای کاهش اکسیژن در سطح فلزات دارند و یکی از مهم ترین مزیت های آنها مصرف کم محلول در کنار اثر بخشی مطلوب می باشد. 

2-    بازدارنده خوردگی آندی: ضد رسوب های آندی بعد از تشکیل پوششی نازک از اکسید در سطح فلزات تاثیر مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده دارند. اما یکی از مهم ترین شرایطی که توجه به آن اهمیت زیادی دارد، این است که استفاده از بازدارنده های خوردگی آندی تنها در زمانی که خوردگی سطح فلزات را پوشانده است قابل استفاده می باشد. 

3-    بازدارنده خوردگی مختلط: بازدارنده های خوردگی مختلط بر اساس ترکیبی از انواع بازدارنده های خوردگی تولید می شوند و کاربرد بالایی را هم برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده دارند. 
*برخی از مهم ترین ویژگی هایی که بازدارنده های خوردگی مختلط به دنبال دارند، هزینه عملیاتی کم و کاهش اثرات زیست محیطی می باشد. 

4-    بازدارنده خوردگی جذبی: ضد خوردگی جذبی از دیگر بازدارنده هایی است، که با تاثیر بسیار مطلوب برای تشکیل لایه ای محافظ در سطح فلزات اثر مطلوبی را برای جلوگیری از ایجاد خوردگی دارد. 


عملکرد ضد خوردگی در برج خنک کننده به چه عواملی بستگی دارد؟


عملکرد بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده به عوامل زیادی بستگی دارد، اما برخی از مهم ترین مواردی که تاثیر زیادی را هم در میزان اثر بخشی ضد خوردگی ها دارد شامل موارد زیر است:

پارامترهای موثر در عملکرد بازدارنده خوردگی در برج های خنک کننده 

توضیحات

PH آب

عملکرد ضد خوردگی و رسوب در آبی که دارای PH بین 6/5 تا 9 می باشد، ثابت است.

سختی کلسیم

محلول های فسفونیت تاثیر بازدارندگی پایداری را در حضور یون کلسیم دارند، میزان تزریق بازدارنده ها، برای افزایش قدرت بازدارندگی در آب هایی با سختی کلسیم کمتر، باید افزایش پیدا کند. 

میزان کلراید و سولفات

در غلظت های بالا، یون هایی مثل کلراید و سولفات که به آن ها یون های مهاجم هم گفته می شود، به لایه های محافظی که با استفاده از بازدارنده ها خوردگی در سیستم ایجاد می شود، حمله می کنند. همین موضوع تاثیر زیادی را در عملکرد بازدارنده های رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده دارد.

دمای آب

دمای آب از دیگر پارامترهایی می باشد که تاثیر زیادی را در اثر بخشی بازدارنده های خوردگی دارد. 

سرعت آب

سرعت بالای آب می تواند باعث افزایش خوردگی در سطح فلزات شود و همین موضوع روند کار بازدارنده های خوردگی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

        


بررسی انواع بازدارنده های خوردگی در برج های خنک کننده  


انواع بازدارنده های رسوب در برج های خنک کننده عملکرد متفاوتی دارند، همین موضوع باعث شده تا توجه به نوع و ویژگی های بازدارنده های رسوب برای خرید اهمیت زیادی داشته باشد. در ادامه انواع بازدارنده های رسوب را بر اساس ترکیب بررسی می کنیم:

1-    ترکیب برخی از بازدارنده های رسوب، حاوی ترکیبات آلی است و کاربرد بالایی را هم برای جلوگیری از ایجاد رسوب کربنات کلسیم و هیدروکسید روی دارند. دو مورد از مهم ترین انواع بازدارنده های رسوب شامل لیگنین ها و تانین ها می شود، که  بر اساس عملکرد در صنایع مختلف به صورت گسترده ای به کار می روند. 

2-    پلی فسفات ها نوعی دیگر از بازدارنده های رسوب هستند که استفاده از آنها برای جلوگیری از ایجاد رسوب در برج های خنک کننده هم کاربرد بالایی دارد. محلول های بازدارنده رسوب پلی فسفات دارای اثر بخشی بالایی برای ممانعت از تشکیل رسوب کربنات کلسیم می باشند. 

3-    پر کاربرد ترین نوع ضد رسوب ها، برای جلوگیری از ایجاد رسوب در برج های خنک کننده شامل پلیمرها می شود، که دارای تاثیر مطلوبی هم برای جلوگیری از ایجاد رسوب کربنات کلسیم و فسفات کلسیم هستند. 

آیا ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده TOCHAL C13 انتخاب مناسبی است؟ 


بازدارنده های رسوب و خوردگی برج های خنک کننده TOCHAL C13 از ترکیبات پلیمری با بالاترین تاثیر برای جلوگیری از ایجاد رسوب در برج های خنک کننده می باشد. برای تولید ضد رسوب و خوردگی TOCHAL C13 از انواع بازدارنده هایی که بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در سطح فلزات دارند استفاده شده است. بازدارنده های رسوب و خوردگی TOCHAL C13 در برج های خنک کننده بیشترین بازدهی و تاثیر را دارند، برخی از مزیت های آنها شامل عدم تجزیه در آب، عدم ایجاد آلوگی زیست محیطی و... می شود. 

در ترکیب بازدارنده توچال شیمی مدل C13 از انوع بازدارنده هایی با بالاترین تاثیر برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی به صورت هم زمان استفاده شده است. برخی از مهم ترین تاثیراتی را که بعد از استفاده از ضد رسوب و خوردگی TOCHAL C13 در برج های خنک کننده می توانید مشاهده کنید، عدم بروز مشکلاتی مثل گرفتگی و خرابی قطعات و سطوح انتقال حرارت در سیستم می باشد.   

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره در زمینه خرید بازدارنده های رسوب و خوردگی، با مراجعه به سایت تصفیه آب آبین از امکان مشاوره رایگان مجموعه ما بهره مند شوید. 

بازدارنده رسوب و خوردگی

حالت فیزیکی
مایع
رنگ
زرد یا کهربایی
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد
1/04 تا 1/07
PH (1%)
1/5 تا 3/5

نمودار قیمت این محصول

کاربران
0
کاربران
فروش
0
فروش
بالاترین قیمت
0
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
0
پایین ترین قیمت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

برای ثبت نظر کلیک کنید و اگر این محصول را قبلا از آبین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.