PH متر قلمی HALO با اتصال بی سیم هانا مدل HI11312

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)