ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4040

5
دسته بندی:

ونترون Vontron

ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040


فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای نمک زدایی آب لب شور کاربرد دارد و برای تصفیه آب های سطحی، آب های زیر زمینی و... مورد استفاده قرار می گیرد. فیلترهای ممبران ونترون (Vontron) با سطح کیفی بالایی تولید شده و بر اساس تکنولوژی های Co Ltd طراحی می شوند. ساختار فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4040 به صورتی است که دارای مزیت هایی مثل کاهش مصرف انرژی می باشد و با توجه به این افزایش راندمان کلی سیستم را به دنبال دارد. 

 فیلتر ممبران Vontron مدل ULP11-4040 از نوع ممبران های کم فشار می باشد و با تعبیه در سیستم باعث کم شدن هزینه های عملیاتی در سیستم می شود. فیلترهای ممبران ونترون در سیستم های تصفیه آب صنعتی دارای قابلیت دفع نمک بالایی می باشند و سطح کیفی بالایی دارند. 

از آن جایی که ممبران ها از اصلی ترین قطعات دستگاه های تصفیه آب صنعتی هستند، در صورت تمایل برای خرید فیلترهای ممبران، سطح کیفی را به عنوان مهم ترین پارامتر در نظر بگیرید. 

فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040


مزیت های فیلتر ممبران 4 اینچ Vontron مدل ULP11-4040


سطح بالای فیلترهای ممبران ونترون موجب شده تا عملکرد مطلوبی برای تصفیه آب داشته باشند، از دیگر مزیت های فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 شامل موارد زیر می شوند:


•    فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 از دسته ممبران های کم فشار می باشد، بر همین اساس باعث کم شدن مصرف انرژی می شود و کاهش هزینه های عملیاتی را هم به دنبال دارد. 
•    ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون بر اساس تکنولوژی Co Ltd طراحی و تولید شده اند. 
•    فیلترهای ممبران ونترون با تعبیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی دارای طول عمر مطلوبی می باشند. 
•    ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون می توانند در شرایط عملیاتی مختلف به کار بروند. 
•    فیلترهای ممبران ونترون (Vontron) دارای قابلیت دفع نمک بالایی هستند. 


مشخصات فنی ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040


در جدول زیر مشخصات فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 عنوان شده است:

مدل

سطح فعال غشای ممبران

نرخ جریان آب تصفیه شده

درصد پایدار دفع نمک

حداقل درصد دفع نمک

ULP11-4040* 

8/4 متر مربع

10/2 متر مکعب در روز

98 درصد

97/5 درصد


* مدل فیلتر ممبران ونترون می تواند اطلاعات زیر را مشخص کند:

ULP: این پارامتر مشخص کننده این است که از نوع ممبران های کم فشار می باشد. این موضوع باعث شده تا این فیلترها با تعبیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی باعث کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش راندمان کلی سیستم شوند. 

1: عدد 1 نشان دهنده افزایش تدریجی نرخ دفع نمک در ساختار فیلترهای ممبران ونترون است. 

1: سطح فعال را در ممبران های ونترون نشان می دهد که در این فیلتر به اندازه 8/4 متر مربع می باشد. 

40: این موضوع را مشخص می کند که اندازه قطر ممبران، 4 اینچ است. 

40: فیلتر ممبران ونترون مدل ULP11-4040 با ارتفاع 40 اینچ طراحی و تولید می شود. 

حداکثر فشار عملیاتی

600 psi

حداکثر جریان آب خوراک

16 gpm (3/6 متر مکعب بر ساعت)

حداکثر دمای سیال

45 درجه سانتی گراد

حداکثر SDI آب خوراک

5

PH

- در هنگام عملکرد معمول سیستم: 2 تا 11 
- در زمان شستشوی شیمیایی: 1 تا 13


فیلتر ممبران 4 اینچ Vontron مدل ULP11-4040

 
A: ارتفاع به اندازه 40 اینچ
B: قطر ممبران به اندازه 3/9 اینچ
C: ورودی آب خوراک به اندازه 1/125 اینچ


پارامترهای مهم برای استفاده از فیلترهای ممبران ونترون (Vontron)


برای نصب و استفاده از ممبران تصفیه آب صنعتی ونترون مدل ULP11-4040، توجه به برخی نکات و پارامترها مثل موارد زیر اهمیت زیادی دارد:


1- فیلترهای ممبران ونترون را تنها در محدوده اطلاعات و مشخصاتی که کمپانی تولید کننده عنوان کرده استفاده کنید. 
2- در حین کار و شرایط عملیاتی، میزان جریان سیال در فیلترهای ممبران ونترون می تواند به اندازه 15 درصد کمتر یا بیشتر باشد. 
3- فیلترهای ممبران ونترون قبل از ارائه توسط کمپانی مورد آزمایش قرار می گیرند و محلول های هیدورژن 10 درصد نگهداری می شوند. این موضوع برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در ساختار ممبران تا حد زیادی حائز اهمیت می باشد. 
4- ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون، بعد از اولین استفاده در سیستم در صورت توقف عملکرد دستگاه باید به صورت مرطوب نگهداری شوند. 
6- برای راه اندازی فیلترهای ممبران ونترون، در اولین قدم باید ممبران را به اندازه 15 تا دقیقه با فشار کم شستشو دهید و در ادامه این شستشو را با فشار زیاد به مدت 60 تا 90 دقیقه انجام دهید. 
*آب خروجی از فیلترهای ممبران ونترون تا مدت یک ساعت بعد از راه اندازی سیستم قابل استفاده نیست. 
7- استفاده از محلول های مجاز برای شستشوی ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون تا حد زیادی حائز اهمیت می باشد.


شستشوی فیلترهای ممبران ونترون (Vontron)


از مهم ترین نکاتی که توجه به آن بعد از خرید ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون تا حد زیادی حائز اهمیت می باشد، استفاده از فیلتر در محدوده مشخصات عنوان شده می باشد. طول عمر فیلترهای ممبران ونترون بالاست، اما در صورتی که در دستگاه تصفیه آب صنعتی از پیش تصفیه مناسب استفاده نشود ممکن است فولینگ ممبران بروز کند. 

برخی آلاینده هایی که در ساختار فیلترهای ممبران باعث فولینگ و گرفتگی فیلتر می شوند، مواد معلق، کلوئیدها، مواد آلی و نمک ها هستند. این آلاینده های آب در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی با عملکرد سیستم پیش تصفیه از آن حذف می شوند. به همین دلیل اگر در این سیستم ها از پیش تصفیه مناسب استفاده نشود، عملکرد مطلوبی برای حذف آلاینده ها نداشته و باعث خرابی و فولینگ ممبران می شوند. این موضوع باعث شده تا در بسیاری از سیستم ها از شستشوی ممبران ها برای جلوگیری از فولینگ فیلتر استفاده شود. در این زمینه باید توجه کنید که تنها از محلول های مجاز برای شستشوی فیلتر ممبران استفاده شود. 

همان طور که گفته شد نوع پیش تصفیه در عملکرد و طول عمر فیلترهای ممبران تا حد زیادی تاثیر گذار می باشد. این موضوع باعث شده تا سپردن پروژه طراحی دستگاه به دست افراد متخصص اهمیت زیادی داشته باشد. در واقع افراد متخصص و کارشناسان می توانند در ساختار دستگاه بهترین نوع پیش تصفیه را تعبیه کنند تا فیلترهای ممبران دچار فولینگ و گرفتگی نشوند. 

کاهش نرخ دفع نمک، افزایش اختلاف فشار آب، کاهش جریان آب و... از مهم  ترین عواملی هستند که در صورت بروز فولینگ ممبران در سیستم مشاهده می شوند. 


چرا ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040؟


فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای نمک زدایی آب لب شور مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر ممبران ونترون (Vontron) مدل ULP11-4040 از نوع ممبران های کم فشار است، که بر همین اساس دارای مزیت هایی هم مثل کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان کلی سیستم می باشد. فیلترهای ممبران ونترون بر اساس بروزترین تکنولوژی های تولید می شوند و دارای تنوع بالایی بر اساس پارامترهای مختلف هستند. این موضوع باعث شده تا بررسی مشخصات و ویژگی های ممبران برای خرید اهمیت زیادی داشته باشد.

|«سایت آبین ارائه دهنده محصولات تصفیه آب با بالاترین سطح کیفی می باشد و امکان دریافت مشاوره رایگان را هم در اختیار شما قرار داده است. در صورت تمایل با مراجعه به وب سایت abin.ir با کارشناسان مجموعه ما از طریق تماس تلفنی در ارتباط باشید.»

ممبران تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی

نوع ممبران
ممبران RO
ابعاد (قطر* طول)
(3.9*40) اینچ
سطح موثر فیلتراسیون
8/4 متر مربع
میزان حذف املاح
98 درصد
حداکثر دمای کاری
45 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری
600 psi
حداکثر جریان آب خام ورودی
16 gpm (3/6 متر مکعب بر ساعت)
محدوده PH قابل قبول عملیات پیوسته
2 تا 11 
محدوده PH زمان شستشو 30 دقیقه
1 تا 13
حداکثر میزان قابل قبول کدورت آب
5
جنس
پلی آمید

نمودار قیمت این محصول

کاربران
0
کاربران
فروش
0
فروش
بالاترین قیمت
0
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
0
پایین ترین قیمت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

برای ثبت نظر کلیک کنید و اگر این محصول را قبلا از آبین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.