بازگشت

رزین پرولایت مدل C100

4
دسته بندی:

رزین کاتیونی پرولایت مدل C100

رزین پرولایت مدل C100 


رزین پرولایت مدل C100 از متداول ترین رزین های کاتیونی مورد استفاده در سختی گیرهای صنعتی می باشد. این رزین ساخت شرکت انگلیسی Purolite است که از کیفیت بسیار بالا جهت حذف سختی آب برخوردار می باشد؛ این رزین سختی گیر دارای استانداردهای جهانی مانند استاندارد WQA و NSF/ANSI-61 می باشد. 
دانه های رزین سختی گیر پرولایت مدل C100 در تبادل یون با آب، یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب را که باعث سختی آن می شوند، جذب کرده و به جای آنها یون سدیم را وارد آب می کنند.

به همین دلیل به رزین سختی گیر C100 پرولایت، رزین تبادل کاتیونی سدیمی نیز گفته می شود که پرکاربردترین رزین در صنعت آب و فاضلاب می باشد. 
رزین سختی گیر کاتیونی C100 پرولایت یک رزین سطح استاندارد با توزیع گاسین اندازه ذرات در محدوده بین 300 تا 1200 میکرو متر می باشد.

 این رزین در گروه عملکردی رزین های اسید سولفونیک می باشد که یک رزین اسیدی قوی است و از دانه های کروی شکل تشکیل شده است.  
رزین تبادل کاتیونی Purolite مدل C100 با جایگزینی یون های سدیم با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب، رسوب گذاری کربنات کلسیم و منیزیم بر روی سطوح و داخل تجهیزات را به مقدار زیادی کاهش می دهد و از خسارات ناشی از این رسوبات جلوگیری می کند. 


کاربردهای اصلی رزین سختی گیر C100 


1- برای سختی گیرهای صنعتی
2- حذف مواد معدنی در کاربردهای صنعتی در هنگام بازسازی با اسیدها 


مزایای رزین سختی گیر پرولایت مدل C100 


رزین تبادل کاتیونی پرولایت C100 دارای مزایا زیر می باشد:

 • ظرفیت عملکرد بالا در حذف سختی آب 
 • دارای عملکرد سینتیک (جنبشی) خوب برای جایگزینی یون سدیم با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت 
 •  پایداری فیزیکی و شیمیایی بسیار عالی و بازیافت راحت
 •  دارای استانداردهای جهانی مانند استاندارد WQA از انجمن کیفیت آب، استاندارد NSF/ANSI-61 آمریکا که به بررسی معیارهای تاثیرگذار بر روی سلامت اجزا سیستم تصفیه آب می پردازد.


مشخصات هیدرولیکی رزین پرولایت C100 


در این بخش به عوامل موثر در افت فشار سیستم رزین تبادل یونی و هم چنین بک واش فیلتر حاوی رزین برای احیا و استفاده مجدد از آن می پردازیم.

 • افت فشار:

افت فشار در بستر رزین تبادل یونی، به توزیع اندازه ذرات، عمق بستر و حجم خالی فیلتر حاوی رزین و هم چنین نرخ جریان و گرانروی محلول ورودی به رزین بستگی دارد. فاکتورهایی که هر کدام از این پارامترها را تحت تاثیر قرار می دهد شامل: نوع ذرات فیلتر شده توسط بستر، تراکم غیر طبیعی رزین یا طبقه بندی ناقص بستر می باشد، که می تواند اثر معکوس در عملکرد رزین داشته باشد. وابسته به کیفیت آب ورودی و هم چنین کاربرد و طراحی رزین، نرخ جریان می تواند بین 10 تا 40  گالن در هر دقیقه بر فوت مکعب متغیر باشد.

 • شستشوی معکوس (بک واش):

در طول عملیات بک واش از بالا به پایین در محفظه فیلتر حاوی رزین، باید بستر رزین به حجمی بین 50 تا 70% کل مخزن در مدت زمان حداقل 10 تا 15 دقیقه برسد. عملیات Backwash باعث آزاد کردن ذرات باقی مانده در میان دانه های رزین شده و حداقل مقاومت در برابر ورود جریان آب به سیستم رزین سختی گیر را اطیمنان می دهد. 
مدت زمان 30 دقیقه برای انجام عملیات بک واش در اولین سرویس، باعث طبقه بندی سطح رزین داخل فیلتر می شود. نکته مهم این است که گسترش بستر رزین با افزایش سرعت جریان افزایش می یابد و با کاهش دمای مایع ورودی کاهش می یابد. برای ممانعت از خروج رزین از انتهای بالایی فیلتر، باید از انبساط و گسترش بیش از حد بستر جلوگیری کنید.

انواع رزین های تبادل یونی


در یک دسته بندی کلی می توان رزین های تبادل یونی را به دو نوع رزین آنیونی و کاتیونی دسته بندی کرد. 

 •     رزین های کاتیونی:

این نوع رزین یون مثبت موجود در آب را حذف می کند و به دو دسته رزین های کاتیونی قوی (SAC) و رزین های کاتیونی ضعیف (WAC) دسته بندی می شود. 
رزین های کاتیونی قوی مانند یک اسید قوی رفتار می کنند و در هر دو شکل اسیدی (R-SO3H) و نمکی (R-SO3Na) در محدوده کامل (PH (0-14 یونیزه می شوند، به همین دلیل به آنها رزین کاتیونی قوی گفته می شود. 
رزین های کاتیونی ضعیف نیز مانند یک اسید ضعیف که معمولا دارای گروه کربوکسیلیک (COOH-) می باشند، رفتار می کند و به شکل ضعیفی تجزیه می شود.
از رزین های کاتیونی قوی برای نرم کردن آب جهت مصارف مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود و از رزین های کاتیونی ضعیف نیز برای از بین بردن قلیائیت و یا کاربردهای خاص استفاده می شود. به دلیل این که رزین های کاتیونی ضعیف خاصیت قلیایی را با جایگزینی یون هیدروژن کاهش می دهند باعث ایجاد خاصیت اسیدی در آب می شوند.

 •     رزین های آنیونی:

رزین های آنیونی یون های منفی موجود در آب را حذف می کنند که باز هم به دو دسته رزین آنیونی ضعیف و قوی تقسیم بندی می شوند:
رزین های آنیونی قوی (SBA) دارای گروه های عامل بازی قوی مانند OH می باشند و به شدت یونیزه می شوند که در محدوده کامل PH (0-14) قابل کاربرد هستند. 
رزین های آنیونی ضعیف (WBA) نیز دارای گروه های بازی ضعیف می باشند، که در این نوع رزین میزان یونیزاسیون به میزان PH بستگی دارد.

 •     رزین های ترکیبی (میکس بد):

رزین های ترکیبی همزمان کاتیون و آنیون آب را تبادل می کنند. در ساختمان شبکه پلیمری این نوع رزین هم آنیون و هم کاتیون می تواند وارد یا خارج شود.


روش تبادل یا تعویض یونی کاتیونی 


روش تبادل یونی به روشی گفته می شود که توسط آن یون های مشخصی در ماده تبادلی غیر محلول با یون های مختلف موجود در محلول مبادله و تعویض می شوند. متداول ترین کاربرد این روش در حذف سختی آب شهری است که با جایگزینی یون های سدیمی رزین تبادل کاتیونی با کلسیم و منیزیم موجود در آب، سختی آب را کاهش می دهد. 
نحوه عملکرد رزین سختی گیر به این صورت است که آب از بالا بر روی بستر رزین موجود در داخل دستگاه سختی گیر ریخته می شود.

در طی این عملیات، تبادل یون بین یون سدیم موجود در رزین کاتیونی با یون های کلسیم و منیزیم (یون هایی که باعث سختی آب می شوند) انجام می شود، این مبادله تا زمانی ادامه پیدا می کند که تمام یون های کلسیم و منیزیم آب با یون های سدیم رزین کاتیونی مبادله شوند و رزین به حد اشباع برسد.

پس از آن لازم است رزین برای امکان استفاده مجدد احیا شود، که برای این کار از محلول NaCl یا سدیم کلراید استفاده می شود تا رزین را به شکل سدیمی آن بر گرداند.


نکات مهم در رابطه با رزین های تبادل یونی


برای استفاده و نگهداری از رزین های تبادل یونی، رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

 1. رزین های تبادل یونی باید همیشه داخل آب باشند تا کاملا خیس باقی بمانند 
 2. قبل از استفاده از رزین سختی گیر، باید فیلترهای حاوی رزین تبادل یونی با استفاده از شستشوی معکوس شسته شوند تا رزین های داخل آن بر حسب اندازه مرتب شوند
 3. پرولایت، ابتدا باید با اسید کلریدریک 4% شستشو داده شود C100   در صورتی که رزین تبادل یونی به صورت سدیمی باشد مانند رزین سختی گیر
 4. اگر در واحد های رزینی در زمان شروع به کار، احتمال خطر بیولوژیکی وجود دارد، بهتر است جریان ثابتی از آب در حال گردش از بستر رزین را داشته باشید
 5. عمر کاری متوسط رزین ها (با شرایط یک بار احیا در روز) و در شرایطی که آلودگی های رزین را در نظر نگیریم، برای رزین اسیدی C100 پرولایت بین 8 تا 10 سال می باشد.


آیا این محصول برای من مناسب است؟


رزین سختی گیر پرولایت (PUROLITE) مدل C100 از متداول ترین رزین های کاتیونی مورد استفاده در سختی گیرهای صنعتی می باشد. این رزین تحت لیسانس شرکت Purolite انگلستان است که دارای کیفیت بسیار بالا جهت حذف سختی آب می باشد؛ این رزین سختی گیر دارای استانداردهای جهانی مانند استاندارد WQA و NSF/ANSI-61 می باشد. 
رزین سختی گیر پرولایت مدل C100 از نوع رزین های کاتیونی قوی اسیدی می باشد که با جایگزینی یون های سدیم با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب، سختی آب را کاهش می دهد. به همین دلیل به رزین سختی گیر C100 پرولایت، رزین تبادل کاتیونی سدیمی نیز گفته می شود که پرکاربردترین رزین در صنعت آب و فاضلاب می باشد. 
رزین سختی گیر پرولایت مدل C100 از دانه های کروی شکل تشکیل شده است و گروه عملکردی آن اسیدهای سولفونیک می باشد. این رزین سختی گیر بعد از مدتی استفاده باید با محلول NaCl یا سدیم کلراید احیا شود تا به شکل رزین سدیمی باز گردد و آماده استفاده مجدد گردد.

رزین ها

نوع
رزین سختی گیر کاتیونی قوی
مدل
C100
ساختار پلیمر
پلی استایرن با شبکه های DVP
شکل ظاهری
دانه های کروی شکل کهربایی روشن
گروه های عملکردی
اسید سولفونیک
فرم یونی
Na+
حداقل ظرفیت کل سدیم
43.7 کیلوگرم بر فوت مکعب
حفظ رطوبت (در فرم Na+)
44 تا 48%
محدوده اندازه ذرات
300 تا 1200 میکرومتر
ضریب یکنواختی
حداکثر 1.7
حداکثر درجه حرارت
120 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص (فرم Na+)
1.29

نمودار قیمت این محصول

کاربران
0
کاربران
فروش
0
فروش
بالاترین قیمت
812,500
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
0
پایین ترین قیمت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

برای ثبت نظر کلیک کنید و اگر این محصول را قبلا از آبین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.