مقالات مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

چگونه سختی نرم کننده آب خود را تنظیم کنیم؟

مقالات تخصصی

نصب یک نرم کننده آب می تواند به مشکلات رایج سختی آب که بسیاری از مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، کمک زیادی می کند. سختی گیری آب می تواند از تجمع رسوب جلوگیری کند و مشکلات مربوط به کف نکردن صابون،

نام نویسنده:
مقالات تخصصی

از پیشگیری تا شکست ویروس کرونا؛ آیا ویروس کرونا با آب منتقل می شود؟

مقالات تخصصی

کرونا ویروس های انسانی عضوی از یک خانواده بزرگ ویروسی هستند که دارای بزرگترین اندازه ژنوم در بین ویروس های RNA دار انسانی می باشند. تا به امروز هفت نوع کروناویروس به عنوان عامل بیماری در انسان شن

نام نویسنده: