نرم افزار آنتی اسکالانت

نرم افزار آنتی اسکالانت


پروتوناسیون پذیرش پروتون های اسیدی از محلول اطراف است، در حالی که دی پروتوناسیون اهدای پروتون های اسیدی به محلول اطراف می باشد. عنوان "پروتون" به این دلیل انتخاب شده است، که همه محاسبات در نرم افزار برای حد اشباع یا دفع نمک بر مبنای پروتوناسیون یا دی پروتاناسیون اسیدهای ضعیف، بازها و ترکیبات یونی ضعیف در فرایند اسمز معکوس با نانو فیلتراسیون می باشد. برای آشنایی با قابلیت های نرم افزار آنتی اسکالانت پروتون (PROTON) با ما همراه باشید.


پروتون چگونه با طراحی سیستم به من کمک می کند؟


PROTON اجازه می دهد کاربر فشار ورودی مورد نیاز و کیفیت آب تصفیه شده را برای ممبران های مختلف تحت شرایط برابر با هم مقایسه کند. بعد از انتخاب طرح، کاربر به سادگی می تواند نوع ممبران متفاوتی را انتخاب کند و می تواند فورا تاثیر آن بر فشار، کیفیت آب و پتانسیل رسوب گذاری را ببیند. هم چنین کاربر می تواند تاثیرات زمان واقعی تغییرات PH، دما یا بازیابی بر فشار، فلاکس و کیفیت آب تصفیه شده را مشاهده کند.

 
نرم افزار پروتون به طور صحیح دفع بروم را با تنوع PH، دما و قدرت یونی متفاوت محاسبه می کند و بین دفع توسط ممبران های نانو فیلتراسیون، آب لب شور و آب دریا تمایز قائل می شود. دفع دیگر آلاینده های که محاسبه می شوند شامل آهن، منگنز، آلومینیوم، آمونیاک، نیترات و نیتریت و سولفیدها می باشد.


هم چنین پروتون تنها نرم افزاری است، که مقدار دفع آرسنیک با PH های مختلف، دما و قدرت یونی متفاوت را پیش بینی می کند. حتی پروتون محاسباتی را که به طراحی انعقاد پیش تصفیه و کاهش گاز پس تصفیه کمک می کند را نیز ارائه می دهد.


نرم افزار پروتون چه تفاوتی با دیگر نرم افزارهای آنتی اسکالانت دارد؟


بیش تر نرم افزارهای آنتی اسکالانت نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس دفع نمک را 100% فرض می کنند. تعداد کمی که اجازه ورود دفع نمک غشایی را می دهند، آن را به عنوان یک فاکتور مورد استفاده قرار می دهند و این واقعیت که عبور نمک تابعی از فلاکس ممبران می باشد را نادیده می گیرند. 


پروتون نرم افزار آنتی اسکالانتی است، که می تواند یک سیستم نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس را طراحی کند و ویژگی های ممبران و نرخ فلاکس در مراحل مختلف سیستم را به حساب بیاورد. کاربر می تواند از طراحی سیستم پروتون استفاده کند یا آن را با آرایه کارخانه سازنده و نرخ های جریان در هر مرحله جایگذاری کند.

این نرم افزار هم چنین می تواند ضریب قطبی سازی پساب سیستم را محاسبه کرده و دقیق ترین و مطلوب ترین بازدارنده رسوب برای سیستم های ترکیبی اسمز معکوس/نانو فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس را در اختیار کاربر قرار دهد. ویژگی سیستم های ترکیبی به کاربر این امکان را می دهد، که ترکیبی از غشاها را در یک مرحله وارد کند. 


نرم افزار آنتی اسکالانت پروتون تنها نرم افزار آنتی اسکالانتی است که می تواند فناوری اسمز معکوس مدار بسته را مدل سازی کند. سیستم اسمز معکوس مدار بسته فناوری منحصر به فردی است که بازیابی، فلاکس و جریان متقاطع را از هم جدا می کند تا بتواند عملیات بازیابی را بسیار فراتر از موارد قابل دست یابی با RO معمولی انجام دهد.


نرم افزار آنتی اسکالانت پروتون پتانسیل رسوب گذاری برای بیش از 50 نوع رسوب مختلف که می توانند در سیستم های اسمز معکوس یا نانو فیلتراسیون تشکیل شوند را محاسبه می کند. اغلب برنامه های نرم افزاری آنتی اسکالانت اسمز معکوس از فرمول های Canned استفاده می کنند، که خارج از محدوده PH یا TDS مشخصی خطا دارند و یا اشتباه اندازه گیری می کنند. با این حال، محاسبه رسوب گذاری پروتون بر اساس فرمول ها نیست، بلکه بر اساس داده های ترمو دینامیکی است که از مقالات علمی به دست آمده اند.


دما، فعالیت یونی و ترکیب یونی برای هر محاسبه در نظر گرفته می شوند. این نرم افزار بیش از 10 ترکیب یونی را در بر می گیرد و امکان مدل سازی دقیق برای استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی یا آب دریا در کل محدوده عملیاتی RO را دارد. حد اشباع رسوب گذاری محاسبه شده توسط PROTON با همه واکنش ها در محیط کنترل شده آزمایش دقیق ترین و قابل اطمینان ترین می باشد و با برنامه های کاربردی دنیای واقعی تطبیق داده شده است.


5 شاخص جدید قدرتمند معرفی شده توسط PROTON 


 5 شاخص زیر توسط پروتون معرفی شده اند:


1- شاخص هسته ای شدن کربنات کلسیم (CCNI)


 CCNI شاخص کربنات کلسیم می باشد، که برای PH، دما، فعالیت یونی و تشکیل ترکیبات یونی به حساب می آید. در سیستم های اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون هر مقداری از کربنات کلسیم می تواند کارایی سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. شاخص اشباع لانژلیر (LSI) محدود است به این دلیل که تشکیل ترکیبات یونی را در نظر نمی گیرد و تنها فعالیت یونی که عامل تزلزل ایجاد می کند را بر مبنای TDS تخمین می زند. 


در مقادیر بالاتر TDS، شاخص Stiff & Davis اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، اما این شاخص خیلی غیر قابل اطمینان است وقتی برای کاربردهای غیر از آب دریا استفاده شود. پتانسیل ته نشینی کربنات کلسیم (CCPP) مقدار واقعی رسوبی که می تواند ته نشین شود را محاسبه می کند. اما از نظر استوکیومتری محدود می باشد، به طوری که نیروی محرکه بیش تر برای تشکیل رسوب را می توان با غلظت کم کلسیم پنهان کرد. آبی با قابلیت بالا برای تشکیل رسوب و آب بدون رسوب گذاری، هر دو می توانند CCNP تنها 125 میلی گرم در لیتر داشته باشند، زیرا غلظت کلسیم در هر دو تنها 50 ppm است.


CCNI می تواند به طور صحیح هسته زایی خود به خودی و اشباع کربنات کلسیم را برای هر کیفیت آبی در محدوده PH بین 1-11 و محدوده دمایی 5-60 درجه سانتی گراد پیش بینی کند.


2- شاخص ته نشینی آنتی اسکالانت (API)


این شاخص اولین مورد در نوع خود در تعیین محدودیت های آنتی اسکالانت های مختلف در یک سیستم غشایی می باشد. همه مهار کننده های رسوب تمایل به تشکیل رسوبات منیزیم و کلسیم دارند. این موضوع در مورد آنتی اسکالانت های فسفونات، اکریلات و حتی Green صدق می کند. آنتی اسکالانت های AWC هم چنین نمک های پیچیده آنتی اسکالانت کربنات کلسیم که تحت شرایط خاصی تشکیل می شوند را شناسایی می کند.


API حلالیت آنتی اسکالانت ها بر مبنای مقدار کلسیم در آب، قلیائیت، PH، قدرت یونی، ترکیبات یونی و دما را محاسبه می کند. این حلالیت های مختلف نمک های مختلف آنتی اسکالانت را نشان می دهد و به طور دقیق پیش بینی می کند که آیا یک دوز مشخص از آنها منجر به ته نشینی نمک آنتی اسکالانت می شود یا خیر.


کسانی که تجربه کافی در صنعت فناوری های غشایی دارند، مواردی را که در مقادیر کم کربنات کلسیم رسوب گذاری ایجاد شده است را تشخیص می دهند. این موضوع به دلیل رسوب نمک های کلسیم آنتی اسکالانت رخ می دهد. هنگامی که مهار کننده فعال از بین رود، رسوب گذاری معدنی شکل می گیرد. API به کاربر این امکان را می دهد که احتمال این نوع رسوب گذاری را پیش بینی کرده و بر این اساس در حالی که هنوز در مرحله طراحی است تنظیماتی را انجام دهد. 


3- شاخص سینتیک پلیمریزاسیون (SPKI)


SPKI تنها شاخصی است، که هر دو ویژگی سینتیک و ترمودینامیک سیلیکا را برای پیش بینی رسوب گذاری ممبران در نظر می گیرد. نرخ تشکیل رسوب سیلیکا در پیش بینی چگونگی تاثیر آن در عملکرد سیستم غشایی ضروری می باشد. 


کاتیون های خاصی مانند کلسیم و منیزیم می توانند باعث حلالیت کمتر سیلیکا و افزایش نرخ پلیمریزاسیون آن شوند. سیلیکا در PH بالاتر قابلیت انحلال بیش تری دارد، اما مطالعات AWC نشان می دهد، که PH بالاتر هم چنین نرخ پلیمریزاسیون در قدرت بالای یونی را افزایش می دهد. سیلیکا بیش ترین حلالیت را در دمای بالاتر دارد اما متناقض است که میزان پلیمریزاسیون آن نیز با افزایش دما سریع تر می شود. 


SPKI تمام مکانیزم های رقابت را در اختیار دارد و به کاربر اجازه می دهد تا بالاترین نرخ بازیابی که می تواند مانع از رسوبات سیلیکا شود را تعیین کند. 


4- شاخص کلسیم سیلیکات (CaSio3)


این شاخص تشکیل کلسیم سیلیکات در شرایط PH بالا را پیش بینی می کند. آزمایشات AWC نشان داده است، که تشکیل سیلیکات کلسیم می تواند باعث تشکیل رسوبات شدید سیلیس شود، به این معنی که مهار آن برای کنترل رسوبات سیلیس ضروری می باشد. این شاخص بر اساس ویژگی های ترمو دینامیکی که برای PH، دما، ترکیبات یونی و فعالیت یونی در نظر گرفته شده است، محاسبه می شود، اما علاوه بر این بر مبنای سینتیک هسته زایی دما را نیز اصلاح می کند. با پیش بینی شرایطی که کلسیم سیلیکات در آن هسته دار می شود، حداکثر بازیابی و PH عملکرد می تواند بهتر برای هر کیفیت آبی پیش بینی شود. 


5- شاخص کلسیم اگزالات (CaSi2O4)


این شاخص تشکیل کلسیم سیلیکات در PH خنثی را پیش بینی می کند. AWC نشان می دهد، که هر هسته سازی کریستال های کلسیم اگزالات می تواند باعث رسوب گذاری سیلیکا شود و در نتیجه مهار آن برای کنترل رسوبات سیلیکا ضروری می باشد. این شاخص بر اساس ویژگی های ترمو دینامیکی که برای pH، دما، ترکیبات یونی و فعالیت یونی در نظر گرفته شده است محاسبه می شود، اما بر مبنای سینتیک هسته زایی دمار ا نیز اصلاح می کند.


با پیش بینی شرایطی که کلسیم اگزالات در آن هسته زایی می کند، حداکثر بازیابی و PH عملکرد می تواند برای هر کیفیت آبی بهتر پیش بینی شود. 


تابع تشخیص شیمیایی در پروتون چیست؟


نرم افزار پروتون اسیدهای ضعیف، بازهای ضعیف، هیدروکسیدهای فلزی و ترکیبات یونی را بر مبنای PH، قدرت یونی، حالت اکسیداسیون و دما مشخص می کند. در نتیجه به کاربر اجازه می دهد تعداد بارهایی که ترکیبات در شرایط معینی حمل می کنند را تعیین کند. این کار برای پیش بینی تشکیل رسوب و فولینگ ممبران های انتهایی توسط هیدروکسیدهای فلزی ضروری است.


عمکلرد گونه زایی هم چنین به کاربر اجازه می دهد تا تغییرات بارهای هر گونه را با تغییرات دما یا PH در زمان واقعی مشاهده کند. عملکردی که در بهینه سازی PH برای جریان ورودی انعقاد بسیار مفید است. در نهایت به کاربر اجازه می دهد تا پس تصفیه بر مبنای کربن دی اکسید، آمونیاک و یا هیدروژن سولفید در آب تصفیه را طراحی کند.


چرا پروتون تنها نرم افزار مبتنی بر فضای ابری موجود است؟


پروتون به سه دلیل زیر به صورت فضای ابری طراحی شده است:


1- از هر سیستمی که به اینترنت متصل است قابل دسترسی باشد.


2- به روز رسانی ها و بهبود نرم افزار را می توان بدون نیاز به دانلود آپدیت ها به صورت یکپارچه توسط کاربر انجام داد.


3- نرم افزارهای مبتنی بر ابر را می توان به طور مداوم از نظر عملکرد بررسی کرد و مشکلات مربوط به سیستم عامل های رایانه ای را که مدام در حال تغییر هستند را حذف کرد.


پروتون بر مبنای یک سرور با چند لایه امنیت می باشد. علاوه بر این، اجازه نمی دهد هر کاربر بدون رعایت شرایط و مقررات لاگین شود. این کار شامل عدم افشای توافقنامه بین کاربر و مجمع مواد شیمیایی آب آمریکا می باشد.


در صورتی که قصد خرید آنتی اسکالانت را دارید و یا برای دانستن میزان دوز تزریق آنتی اسکالانت نیازمند مشاوره هستید، می توانید از طریق شماره های تماس با کارشناسان آبین در ارتباط باشید و علاوه بر دریافت فرصت مشاوره رایگان برای انتخاب محصول مناسب، از قیمت دستگاه های تصفیه آب صنعتی و دیگر تجهیزات آبی مورد نیاز نیز اطلاع پیدا کنید.

منبع: https://www.membranechemicals.com

منبع: abin.ir
تعداد بازدید: 0
تعداد نظرات: 0
زهرا منتظری
نویسنده یا مترجم: زهرا منتظری
اولین نظر را شما ثبت کنید
ارسال نظر