افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
فیلتر ممبران فیلمتک مدل TW30-1812-50
فیلتر تصفیه آب فیلمتک یکی از معتبرترین و شناخته ترین برندهای تولید ممبران در دنیا است که در آمریکا مستقر می‌باشد. این فیلتر به همراه دستگاه‌های تصفیه آب خانگی که از تکنولوژی اسمز معکوس (RO) استفاده می‌کنند کارایی دارد و به تنهایی قابل استفاده نمی‌باشد.

توضیحات


قیمت محصول: 114,000 تومان
فیلتر ممبران

فیلتر تصفیه آب فیلمتک یکی از معتبرترین و شناخته ترین برندهای تولید ممبران در دنیا است که در آمریکا مستقر می‌باشد. این فیلتر به همراه دستگاه‌های تصفیه آب خانگی که از تکنولوژی اسمز معکوس (RO) استفاده می‌کنند کارایی دارد و به تنهایی قابل استفاده نمی‌باشد.

نوع فیلتر
وزن
جنس
قطر
ارتفاع
نوع ممبران
مواد فیلترشونده
حداکثر سختی قابل قبول (TDS)
عمر متوسط فیلترها
دقت حذف ناخالصی ها
دقت فیلتراسیون
سیستم فیلتراسیون
سایر مشخصات