چگونه دستگاه تصفیه آب صنعتی را مطابق شرایط طراحی تنظیم کنیم؟

چگونه دستگاه تصفیه آب صنعتی را مطابق شرایط طراحی تنظیم کنیم؟

تنظیم دستگاه تصفیه آب صنعتی مطابق با آن چه طراح سیستم در نظر گرفته است، مهم ترین گام در بهره برداری و استفاده از بازده حداکثری دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد. علاوه بر تنظیمات دستگاه تصفیه آب صنعتی نحوه راه اندازی دستگاه و بهره برداری از آن نیز می تواند باعث بازدهی و عملکرد بالای دستگاه شود. یکی از مهم ترین مراحل در راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس (RO)، آماده سازی واحد اسمز معکوس متشکل از فیلترهای ممبران صنعتی می باشد. آماده سازی فیلترهای ممبران قبل از شروع سرویس دهی دستگاه از ایجاد آسیب در اثر فشار یا جریان بیش از حد در آنها جلوگیری می کند. 


در ادامه به مراحل راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی می پردازیم، توجه داشته باشید که این مراحل و ترتیب اجرای آنها در فرایند راه اندازی و شروع به کار سیستم اهمیت زیادی دارد. این دستور العمل ها برای دستگاه های تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف قابل اجرا می باشد.


مراحل راه اندازی پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

 


دو مرحله زیر برای راه اندازی پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرند:


1- روشن کردن پمپ پیش تصفیه دستگاه و خاموش بودن دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی. شیر ورودی به سیستم را ببندید و خروجی پیش تصفیه را در فاضلاب تخلیه کنید؛ منتظر بمانید تا آلودگی ها به طور کامل از سیستم خارج شوند.


2- با سنجش و اندازه گیری پارامترهایی از قبیل SDI، عملکرد پیش تصفیه را بررسی کنید. علاوه بر این بررسی کنید که شاخص SDI آب خروجی پیش تصفیه با مقدار در نظر گرفته شده در زمان طراحی مطابقت داشته باشد.


مراحل راه اندازی واحد RO دستگاه تصفیه آب صنعتی

 


بعد از پیش تصفیه نوبت به یکی از مهم ترین قسمت های دستگاه تصفیه آب صنعتی یعنی واحد اسمز معکوس تشکیل شده از فیلترهای ممبران تصفیه آب صنعتی و محفظه های آنها می رسد. 


1.    همه شیر آلات دستگاه باید به درستی تنظیم شوند. شیرهای کنترل فشار آب ورودی بعد از پمپ فشار بالا و شیر ریکاوری نصب شده بعد از پرشروسل ها باید به طور کامل باز باشد.


2.    با باز کردن شیر ورودی به پرشروسل ها، اجازه دهید دستگاه با فشار آب ورودی از آب پر شود. با این کار هوای داخل محفظه ممبران خارج شده و از شوک هیدرولیکی به ممبران جلوگیری می شود. سپس پمپ تزریق مواد شیمیایی را فعال کنید. جریان های خروجی سیستم نیز باید به سمت فاضلاب هدایت شده و تخلیه شوند. 


نکته: در زمان راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی باید از افزایش سریع فشار ورودی اجتناب کنید، زیرا این کار باعث می شود هوای باقیمانده در فیلترهای ممبران و پرشروسل ها با ایجاد نیروی بیش از حد به اجزای سیستم باعث ترک خوردگی پرشروسل ها شود.


3.    از نصب درست و محکم اتصالات و لوله و شیر آلات و عدم نشتی آنها مطمئن شوید.
4.    بعد از این که دستگاه تصفیه آب صنعتی به مدت 30 دقیقه با پمپ آب ورودی کار کرد، شیر کنترل فشار آب ورودی را ببندید.
5.    شیر خروجی پرشروسل ها را بررسی کنید که کاملا باز باشد، زیرا در غیر این صورت می تواند باعث ریکاوری بیش از حد سیستم و رسوب گذاری در فیلترهای ممبران شود.
6.    شیر کنترل آب ورودی به دستگاه را کمی باز کنید، فشار داخل سیستم در این حالت از 4 بار نباید بیش تر باشد.
7.    با رعایت شرایط، پمپ فشار بالای دستگاه تصفیه آب صنعتی را روشن کنید.
8.    شیر کنترل ورودی را باز کنید تا فشار دستگاه افزایش یابد. در این وضعیت فشار و جریان آب خوراک و پساب باید با اعدادی که در طراحی دستگاه در نظر گرفته شده است مطابقت داشته باشند. 
9.    دقت کنید اعدادی که توسط طراح دستگاه های تصفیه آب صنعتی مشخص شده است را تنظیم کنید. هم چنان جریان های پساب و آب تصفیه شده دستگاه را به مسیر فاضلاب هدایت کنید. افزایش فشار ورودی باید به تدریج انجام شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است پرشروسل ها از طریق نیروهای وارد شده در جهت جریان و یا در جهت شعاعی دچار آسیب شوند. اگر هوا در سیستم باشد که این کار باعث تلسکوپی شدن یا ترک پوسته FRP وسل می شود.
10.    شیر پساب را به آرامی ببندید تا نسبت جریان آب تصفیه شده به پساب به عدد در نظر گرفته شده در طراحی نزدیک شود. با بررسی فشار سیستم مطمئن شوید که از ریکاوری طراحی بالاتر نرفته باشید.
11.    شیر کنترل ریکاوری یا همان پساب را به آرامی ببندید، تا نسبت جریان آب تصفیه شده به پساب به عددی که طراح برای درصد ریکاوری در نظر گرفته است نزدیک شود. فشار سیستم را دائما بررسی کنید تا مطمئن شوید که از ریکاوری طراحی بالاتر نرفته اید.


مراحل تنظیم دستگاه تصفیه آب صنعتی مطابق با شرایط طراحی

 


برای تنظیم سیستم RO مطابق با شرایط طراحی، ابتدا مراحل 10 و 11 بخش قبل را تکرار کنید، تا دقیقا اعدادی که توسط طراح سیستم در نظر گرفته شده اند، بر روی آن تنظیم شوند.


با استفاده از فلومترهای نصب شده، ریکاوری سیستم را محاسبه کنید و با عدد تعیین شده در طراحی مقایسه کنید. تزریق مواد شیمیایی شامل اسید، آنتی اسکالانت و متا بی سولفیت سدیم را بررسی کنید. علاوه بر این، مقدار PH آب ورودی را هم اندازه گیری کرده و زیر نظر داشته باشید. برای بررسی جریان پساب دستگاه، مقادیر PH، هدایت الکتریکی،؛ سختی کلسیم و میزان قلیائیت و انجام محاسبات لازم، هم چنین شاخص اشباع (LSI) یا شاخص پایداری (SDI) را اندازه گیری کنید.


دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس باید حداقل یک ساعت در همین حالت کار کند و جریان آب تولیدی در این مدت به فاضلاب تخلیه شود. 
کلیه پارامترهای عملیاتی سیستم را یادداشت کنید. هدایت الکتریکی یا TDS جریان آب تصفیه شده را نیز محاسبه کنید. مطمئن شوید همه بخش های سیستم عملکرد مورد انتظار را دارند. در صورتی که هر کدام از پرشروسل ها دچار نشتی باشد و یا اورینگ آن درست جا نرفته باشد، قابل شخیص و اصلاح می باشد.


دستگاه تصفیه آب صنعتی باید 24 تا 48 ساعت کارکرد مداوم داشته باشد، در این مدت داده های ثبت شده سیستم مانند فشار آب ورودی، اختلاف فشار، دما، دبی، ریکاوری و TDS ها را بررسی کنید. هم چنین از آب ورودی، تصفیه شده و پساب برای آنالیز نمونه گیری کنید.
در این وضعیت، عملکرد سیستم تصفیه آب صنعتی RO را با مقادیر در نظر گرفته شده در زمان طراحی دستگاه مقایسه کنید. مسیر جریان آب تصفیه شده و پساب را از حالت تخلیه به فاضلاب تغییر دهید و به حالت عملیاتی برگردانید. سیستم را در حالت اتوماتیک تنظیم کنید. 


عملکرد سیستم را با مراحل گفته شده در بالا به طور منظم در هفته اول راه اندازی اندازه گیری کنید. این اطلاعات حساس در مراحل اولیه برای بررسی های بعدی سیستم لازم است. بر اساس نتایج ارزیابی می توان عملکرد سیستم را بعدا تحلیل کرد. 
کلیه مراحل ذکر شده در این مقاله و هم چنین ترتیب آنها اهمیت زیادی دارد. نادیده گرفتن حتی یکی از این مراحل می تواند باعث ایجاد خسارات زیادی در دستگاه های تصفیه آب صنعتی شود.


بازار آنلاین تجهیزات آبی آبین به عنوان یکی از تولید کنندگان دستگاه های تصفیه آب صنعتی در ایران، از طریق تیم کارشناسی با تجربه خود آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در رابطه با دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد. در صورتی که قصد خرید دستگاه های تصفیه آب صنعتی را دارید، می توانید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان تصفیه آب آبین و دریافت مشاوره رایگان نسبت به خرید محصول مناسب اقدام کنید.

منبع:
تعداد بازدید: 0
تعداد نظرات: 2
زهرا منتظری
نویسنده یا مترجم: زهرا منتظری
نظرات (2)
قربان
قربان
اطلاعات مختصری در مورد دستگاه تصفیه آب صنعتی داشتم اما روش راه اندازی اون رو بلد نبودم که تو این مطلب خیلی اطلاعات خوب در خصوص روش راه اندازی بدست آوردم .
قربان
قربان
اطلاعات مختصری در مورد دستگاه تصفیه آب صنعتی داشتم اما روش راه اندازی اون رو بلد نبودم که تو این مطلب خیلی اطلاعات خوب در خصوص روش راه اندازی بدست آوردم .
ارسال نظر