چه زمان تعویض فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی باید انجام شود؟

چه زمان تعویض فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی باید انجام شود؟

شاید به نظر برسد که زمان تعویض فیلتر ممبران و نحوه انجام این کار در سیستم های اسمز معکوس کار ساده ای است. شرکت های بسیاری ضمن تلاش برای ساده نگه داشتن این فرایند، یک یا چند مورد از دستور العمل های زیر را برای تعویض و جایگزینی فیلتر ممبران استفاده می کنند:


1- زمان: اغلب پس از سه سال که دوره گارانتی اعلام شده توسط سازنده غشای فیلتر ممبران در نظر گرفته شده است.
2- افزایش هدایت الکتریکی آب تصفیه شده RO به دلیل نیاز به کیفیت آب
3- کاهش نرخ جریان آب تصفیه شده یا نرخ جریان آب تولید که با تقاضای آب در ارتباط است.


با این حال اتکا به محدودیت های ساده ذکر شده، ممکن است منجر به تعویض قبل از موعد فیلتر ممبران شود. عناصر غشایی RO بیش از 10 سال طول عمر دارند، در حالی که هنوز میزان دفع نمک و جریان آب تصفیه شده را مشابه آن چه در ابتدای کار بود ارائه می دهد. بدتر شدن عملکرد ناشی از سن غشای فیلتر ممبران به قدری آهسته اتفاق می افتد، که سن خودش به ندرت نقش زیادی در طول عمر غشا ایفا می کند. در عوض تعویض فیلتر ممبران بیش تر به نحوه نگهداری از سیستم RO مربوط می شود.


عوامل موثر در تعویض فیلتر ممبران 


عوامل زیادی بر طول عمر فیلتر ممبران تاثیر گذار هستند، که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


1- کلر و دیگر عوامل اکساینده


در صورتی که یک اکسید کننده قوی مانند کلر آزاد با غشای فیلتر ممبران تماس داشته باشد، ممکن است طول عمر فیلتر ممبران را به طور چشمگیری کاهش دهد. قرار گرفتن در معرض کلر آزاد باعث آسیب جدی به غشای ممبران می شود و میزان این آسیب به غلظت کلر و مدت زمان تماس آن با غشا مربوط می شود. در صورتی که فیلتر ممبران به طور مداوم در معرض اکسید کننده قرار گیرد، دفع نمک ممبران کاهش یافته و سرعت جریان آب تصفیه افزایش می یابد، این میزان با نرمال سازی نرخ جریان آب تصفیه شده برای هر گونه تغییر در دمای آب و فشارهای عملیاتی به بهترین وجه قابل اندازه گیری می باشد.


چنان چه کاهش غیر قابل قبولی در میزان دفع نمک غشا وجود داشته باشد، که همزمان با افزایش سرعت جریان آب تصفیه شده رخ داده است، معمولا به این معنی می باشد، که تمام فیلترهای ممبران باید تعویض شوند، حتی آنهایی که در مرحله دوم امکان دریافت آب تصفیه شده کلر دار از مرحله اول را دارند.


قبل از این که فرض کنیم همه فیلترهای ممبران نیاز به تعویض دارند، می توان با اندازه گیری هدایت الکتریکی آب تصفیه شده از هر وسل ممبران، دید بهتری از این مشکل به دست آورد. برخی از مشکلات دفع نمک ممکن است با تعویض تنها ممبران واقع شده در مکانی مشخص در وسل حل شوند. عملکرد ضعیف وسل های انتهای پساب می تواند باعث تولید نشانه هایی از تشکیل رسوب شود، یا ممکن است به دمای گرم تر آب در زمان استفاده از ممبران های RO با انرژی کم (LE) مربوط باشد.


اگر دفع نمک فیلتر ممبران کاهش یافته است، باید هدایت الکتریکی آب تصفیه شده وسل ممبران را مشخص کنید تا محل مشکل و جایی که فیلتر ممبران نیاز به تعویض دارند را جدا کنید.


2- رسوب گیری فیلتر ممبران


رسوب بیش از حد شایع ترین علت کاهش طول عمر فیلتر ممبران می باشد، که به این صورت می تواند تعریف شود: افت فشار آب ورودی به پساب بیش از 15% افزایش داشته باشد و یا سرعت آب تصفیه شده نرمال شده بیش از 15% کاهش داشته باشد. اگر اجازه داده شود، ذرات بیولوژیکی و یا ذرات خاک سیلیکاتی جمع شوند و در برابر سطح غشای ممبران فشرده شوند، مدت زمان بیش تری طول می کشد تا توسط محلول های شستشوی ممبران خیس شوند و مواد به طور کامل از سطح غشا حذف گردند. 


اگر اجازه داده شود ذرات بزرگ تر کانال های جریان از طریق ممبران جمع آوری شده و آن را مسدود کنند، دیگر محلول شوینده ممبران قادر به دسترسی به آن مناطق نیست. اگر شستشو افت فشار آب ورودی به پساب اولیه و یا نرخ جریان آب تصفیه شده نرمال شده را به حالت اولیه برنگرداند، ممکن است شستشوی تهاجمی تری نیاز باشد که با شستشوی خارج از محل به راحتی انجام می شود.


رسوب سطح غشای فیلتر ممبران باعث کاهش سرعت جریان نرمال شده می شود، که رسوب در فیلترهای ممبران انتهایی به دلیل تولید جریان آب تصفیه بیش تر شدیدتر می باشد. از آن جایی که این فیلترهای ممبران قابلیت نفوذ خود را از دست می دهند، فیلترهای ممبران پایین دست، مجبور به تولید آب بیش تری می شوند و در نتیجه از افزایش رسوب نیز رنج می برند.


ناتوانی در بازگرداندن سرعت جریان آب تصفیه شده نرمال شده با شستشوی تهاجمی معمولا نشان می دهد که تمامی فیلترهای ممبران مرحله اول دستگاه باید تعویض شوند.    


3- ذرات بیولوژیکی بزرگ


ذرات بیولوژیکی بزرگ می توانند به آب ورودی سیستم RO از بایو فیلم موجود در لوله و اجزای سیستم واقع شده بعد از دفع کلر ریخته شوند. این ذرات می توانند در داخل مواد فاصله غشایی ممبران های انتهایی رسوب کنند.            


اگر افت فشار مرحله اول از 60 psi تجاوز نکرده باشد، مشکل را می توان تنها با تعویض ممبران های انتهایی حل کرد. اگر اجازه افت فشار بیش از حد داده شود، ممکن است فیلترهای ممبران انتهای پساب در وسل له شده یا بشکنند و نیاز به تعویض پیدا کنند.


یک رویداد تشکیل رسوب می تواند به دلایل مختلفی به سرعت رخ دهد، از جمله خرابی دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی یا به دلیل احیای ضعیف سختی گیر. بسیاری از انواع رسوب یا نمک ها باعث افزایش افت فشار مرحله اول می شوند. شستشو اغلب موفقیت آمیز است، اگر رسوب از کلسیم کربنات تشکیل شده باشد که باعث افزایش قابل توجه هدایت الکتریکی آب تصفیه شده از وسل های ممبران می شود. رسوب سولفات به مراتب کمتر از کربنات ها حل می شود و حضورش ممکن است منجر به نیاز به تعویض فیلترهای ممبران انتهایی شود.


هنگامی که تشکیل رسوب باعث افزایش افت فشار مرحله آخر RO می شود، مشکل با شستشو حل نمی شود، تنها ممبران انتهای پساب نیاز به تعویض دارد تا عملکرد اصلی بازیابی شود.


تشکیل رسوب سیلیس ممکن است در مناطق جغرافیایی اتفاق بیافتد که منبع آب شامل مقادیر سیلیس بیش از 40 میلی گرم در لیتر باشد و دمای آب تا حدودی خنک باشد. رسوب سیلیس سطح غشا را کور کرده و باعث کاهش کاهش سرعت جریان آب تصفیه شده نرمال شده می شود. از آن جایی که ممبران های انتهای پساب نفوذشان بسته می شود، تشکیل رسوب به سمت بالا حرکت می کند، زیرا دیگر فیلترهای ممبران مجبورند آب تصفیه شده بیش تری را تولید کنند.


با رسوب سیلیس، ممبران های انتهای پساب در وسل نیاز به تعویض پیدا می کنند، درصد تعویض کل تقریبا متناسب با درصد کاهش نرخ جریان آب تصفیه شده نرمال شده می باشد.


دانستن این موضوع که چرا عملکرد دستگاه تصفیه آب صنعتی RO کاهش یافته است؟ و کدام فیلترهای ممبران به خطر افتاده اند، می تواند باعث کاهش تعداد فیلترهای ممبرانی شود که نیاز به تعویض دارند. علاوه بر این، اصلاح پیش تصفیه RO یا احتمالا فرکانس تمیز کردن RO در صورت لزوم، افزایش بالقوه عمر فیلتر ممبران باقی مانده و تازه جایگزین شده را ممکن می کند. اگر حالت مشخص شکست را نتوان به آسانی تعیین کرد، هزینه کالبد شکافی غشا احتمالا توجیه خواهد شد.


در صورتی که برای تعویض فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی و یا دیگر موارد نیاز به مشاوره و اعزام نیروی کارشناس و فنی دارید، می توانید از طریق شماره های تماس آبین با کارشناسان ما در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره رایگان از بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن بهره مند شوید.

منبع: abin.ir
تعداد بازدید: 0
تعداد نظرات: 0
زهرا منتظری
نویسنده یا مترجم: زهرا منتظری
اولین نظر را شما ثبت کنید
ارسال نظر