آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M41 - بشکه 230 کیلوگرمی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO


قیمت محصول: 7,452,000 تومان
توضیحات کلی

این شهبال بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است.  SHAHBAL M41  عملکرد بسیار خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوب کربنات کلسیم و نیز آهن داشته به طوری که تا اندیس لانژلیر(LSI) حدود   8.2 از رسوب گذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند. علاوه بر این SHAHBAL M41  بازدارندگی قابل قبولی از رسوب گذاری سولفات کلسیم سولفات باریم و سیلیکا دارد. این محصول به طور ویژه برای دستگاه هایی که مقدار سختی کل در آب خام ورودی به آن ها بسیار بالاست مورد استفاده قرار می گیرد.