رزین پرولایت (PUROLITE) مدل C100H 

رزین پرولایت مدل C100H 


رزین کاتیونی پرولایت مدل C100H یک رزین کاتیونی اسیدی قوی برای حذف سختی آب می باشد. از این رزین کاتیونی برای تصفیه آب صنعتی و تولید آب فوق خالص استفاده می شود. این رزین کاتیونی تشکیل شده از دانه های کروی شکل به رنگ روشن می باشد. فرم یونی این رزین کاتیونی H+ (هیدروژن) می باشد که برای دست یابی به ظرفیت بالای عملکرد و هم چنین عملکرد جنبشی یا سینتک خوب در محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی بهینه شده است. 
احیای رزین کاتیونی C100H پرولایت با استفاده از اسیدهای معدنی و معمولا هیدروکلریک اسید انجام می شود؛ احیای این رزین کاتیونی با استفاده از اسید سولفوریک نیز امکان پذیر است. 
رزین سختی گیر کاتیونی C100H پرولایت یک رزین سطح استاندارد با توزیع گاووسی اندازه ذرات در محدوده بین 300 تا 1200 میکرو متر می باشد. این رزین در گروه عملکردی رزین های اسید سولفونیک می باشد که یک رزین اسیدی قوی است و از دانه های کروی شکل تشکیل شده است.  

رزین کاتیونی C100H پرولایت


کاربردهای رزین C100H پرولایت


کاربردهای اصلی رزین سختی گیر C100H شامل موارد زیر می باشد:


1- برای سختی گیرهای صنعتی
2- سیستم های سختی گیر با بسترهای لایه ای
3- کاربردهای سختی گیرها بستر ترکیبی 
4- موارد و کاربردهایی که نیاز به آب فوق خالص دارند.


مزایای رزین سختی گیر پرولایت مدل C100H 


رزین تبادل کاتیونی پرولایت C100H دارای مزایا زیر می باشد:


1- ظرفیت عملکرد بالا در حذف سختی آب
2- دارای عملکرد سینتیک (جنبشی) خوب برای جایگزینی یون سدیم با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت
3- پایداری فیزیکی و شیمیایی بسیار عالی و بازیافت راحت
4- دارای استانداردهای جهانی مانند استاندارد WQA از انجمن کیفیت آب، استاندارد NSF/ANSI-61 آمریکا که به بررسی معیارهای تاثیرگذار بر روی سلامت اجزا سیستم تصفیه آب می پردازد.


افت فشار و شستشوی معکوس رزین C100E


در بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین تبادل یونی پارامترهای مختلفی جهت بررسی وجود دارد. در این بخش به دو مسئله مهم افت فشار و عوامل موثر در ایجاد آن و هم چنین شستشوی معکوس دستگاه سختی گیر رزینی می پردازیم.


افت فشار (Pressure Drop): بعد از مدتی از شروع استفاده از سیستم سختی گیر رزینی، به دلیل اشباع بستر رزین داخل فیلتر ممکن است افت فشار در داخل مخزن به وجود آید. این افت فشار تابع عوامل مختلفی مانند: توزیع اندازه ذرات، عمق بستر رزین، حجم مواد تبادلی، میزان جریان و هم چنین گرانروی (ویسکوزیته) محلول نفوذی می باشد. عوامل موثر بر هر یک از موارد بیان شده شامل موارد زیر است:


•    افزایش رسوب ذرات بر روی بستر رزین
•    فشرده سازی بیش از حد رزین
•    طبقه بندی نادرست و غیر اصولی یا ناقص بستر رزین


با توجه به عواملی مانند کیفیت آب ورودی، کاربرد دستگاه صختی گیر و پارامترهای طراحی آن، دبی آب ورودی یا نرخ جریان می تواند از 10 تا 40 بشکه در ساعت (BV/h) متغیر باشد.


شستشوی معکوس (Backwash): در زمان بک واش، مخزن حاوی رزین باید برای مدت 10 تا 15 دقیقه دقیقه با حجمی معادل 50 تا 70 درصد کل مخزن شستشو داده شود. انجام عملیات بک واش باعث می شود ذراتی که در بستر رزین داخل مخزن به دام افتاده اند، آزاد شده و حباب های به دام افتاده داخل بستر رزین نیز خارج شوند. بعد از این عملیات ذرات رزین به حداقل مقاومت خود در برابر ورود جریان آب می رسند. 
در اولین سرویس بعد از نصب دستگاه سختی گیر، زمان شستشوی 30 دقیقه توصیه می شود. گسترش حجم بستر رزین با افزایش سرعت جریان افزایش و با کاهش دمای مایع ورودی کاهش می یابد.
دقت کنید در هنگام شستشوی معکوس به دلیل فشار و انبساط بیش از حد مجاز، رزین داخل مخزن به لوله بالایی مخزن نرسد.

سختی-گیر-رزینی

احیای رزین کاتیونی C100H 


احیای رزین کاتیونی C100H مانند کلیه رزین های کاتیونی اسیدی دارای عامل هیدروژن (H+) با استفاده از اسیدهایی مانند هیدروکلریک اسید و یا سولفوریک اسید انجام می شود.
هیدروکلریک اسید به دلیل این که می تواند ظرفیت رزین را افزایش دهد دارای عملکرد بهتری نسبت به سولفوریک اسید می باشد. اما در عوض قیمت هیدروکلریک اسید نسبت به سولفوریک اسید بیش تر می باشد و با توجه به مصرف زیاد اسید برای احیای رزین در صنایع بزرگ، استفاده از سولفوریک اسید ترجیح داده می شود. سولفوریک اسید چگالی بالایی دارد و موقع رقیق کردن تولید حرارت می کند، بنابر این به سیستم اتوماتیک احتیاج دارد. رقیق کردن این اسید با استفاده از آب بدون یون و در چندین مرحله انجام می شود.


استفاده از سولفوریک اسید یا هیدرو کلریک اسید؟


راندمان احیای رزین های کاتیونی با استفاده از سولفوریک اسید کمتر از هیدروکلریک اسید می باشد. علت این موضوع شامل موارد زیر می باشد:


1- هنگام استفاده از اسید سولفوریک برای احیای رزین باید برای اجتناب از تشکیل رسوب سولفات کلسیم، غلظت اسید را تا حد امکان پایین نگه داشت. این در حالی است که از نظر تئوری هر چقدر غلظت اسید بیش تر باشد، راندمان احیای آن بالاتر می رود.


2- هم چنین به خاطر بالا یودن وزن مولکولی سولفوریک اسید، ارزش هر 98 گرم با خلوص 100% از آن با ارزش هر 72 گرم از هیدروکلریک اسید با خلوص 100% برابر می باشد.


3- سولفوریک اسید حتی در غلظت های کمتر از 2% هم دارای یونیزاسیون ناقص می باشد، به این معنی که اسید سولفوریک دو ظرفیتی در عمل دو یون هیدروژن آزاد نمی کند و قسمتی از اسید اتلاف می شود. در نتیجه فاضلاب نیز اسیدی بوده و برای محیط زیست خطرناک می باشد.

انواع رزین های تبادل یونی


در یک دسته بندی کلی، رزین های تبادل یونی (Ion Exchange Resin) را می توان به سه نوع رزین کاتیونی، آنیونی و میکس بد دسته بندی کرد. در زیر به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.


1- رزین کاتیونی: رزین های کاتیونی قادر به حذف کاتیون ها یا یون های مثبت موجود در آب می باشند. رزین های کاتیونی نیز خود به دو دسته رزین کاتیونی قوی و ضعیف تقسیم می شوند.


•    رزین کاتیونی اسیدی قوی: رزین های کاتیونی قوی، قابلیت حذف کلیه کاتیون ها یا یون های مثبت را دارند. این نوع رزین در فرم سدیمی برای کاهش سختی آب استفاده می شوند. در واقع یون های سدیم موجود در رزین با یون ها فلزی آب مانند منیزیم و کلسیم مبادله می شوند و به این صورت سختی آب کاهش پیدا می کند. گروه عاملی یا فعال رزین های کاتیونی قوی، اسید سولفونیک می باشد. 
•    رزین کاتیونی اسیدی ضعیف: رزین های کاتیونی ضعیف نیز قادر به حذف کاتیون های موجود در آب می باشند با این تفاوت که تنها بخشی از این کاتیون ها را از آب حذف می کنند؛ در واقع رزین های کاتیونی ضعیف قسمتی از کاتیون های آب که باعث ایجاد خاصیت قلیایی در آب شده اند را حذف می کنند. گروه فعال رزین های کاتیونی ضعیف، کربوکسیلیک اسید می باشد. گروه کربوکسیلیک اسید مانند اسیدهای آلی ضعیف عمل کرده و در محیط های اسیدی یونیزه نمی شود، بلکه در محیط های قلیایی یونیزه شده و یون متحرک خود را مبادله و تعویض می کنند.


2- رزین آنیونی: رزین های آنیونی قادر به حذف آنیون ها یا یون های منفی موجود در آب می باشند. رزین های آنیونی نیز خود به دو دسته رزین آنیونی قوی و ضعیف تقسیم می شوند.


•    رزین آنیونی بازی قوی: رزین های آنیونی قوی قابلیت جذب کلیه آنیون های موجود در آب را دارند. برای احیای رزین های آنیونی قوی از یک باز قوی مانند سود سوزآور استفاده می شود. 
•    رزین آنیونی بازی ضعیف: رزین های آنیونی بازی ضعیف تنها بخشی از آنیون های موجود در آب را جذب می کنند. این نوع رزین قادر به جذب اسیدهای معدنی مانند هیدروکلریک اسید (HCL) یا سولفوریک اسید (H2SO4) می باشد. 


3- رزین میکس بد (Mixed Bed): رزین مکیس بد که به آن رزین ترکیبی نیز گفته می شود، مخلوطی از رزین کاتیونی و آنیونی می باشد. در واقع این نوع رزین ترکیبی از رزین های آنیونی قوی با نرخ 40% و  کاتیونی قوی با نرخ 60% می باشد.


در کل می توان گفت تفاوت رزین های نوع قوی با نوع ضعیف در محدوده PH ای است که می توان از این رزین های استفاده کرد. رزین های قوی قابلیت عملکرد در محدوده کامل و وسیعی از PH را دارند اما رزین های ضعیف برای محیط هایی با محدوده کوچکی از PH مناسب می باشند. 
یک تفاوت دیگر رزین های قوی و ضعیف در قیمت آنها می باشد، رزین های ضعیف در مقایسه با رزین های قوی قیمت بیش تری دارند. علت این قیمت بالاتر نیز این است که رزین های ضعیف نسبت به رزین های قوی بازدهی احیا و بازسازی بیش تری داشته و در صنایع بیش تری نیز کاربرد دارند.


آیا این محصول برای من مناسب است؟


رزین سختی گیر پرولایت (PUROLITE) مدل C100H از متداول ترین رزین های کاتیونی مورد استفاده در سختی گیرهای صنعتی و کاربردهای تولید آب فوق خالص می باشد. این رزین کاتیونی ساخت شرکت انگلیسی پرولایت است که از کیفیت بسیار بالا جهت حذف سختی آب برخوردار می باشد؛ این رزین سختی گیر دارای استانداردهای جهانی مانند استاندارد WQA و NSF/ANSI-61 می باشد. 
رزین سختی گیر پرولایت مدل C100H از نوع رزین های کاتیونی قوی اسیدی می باشد رزین سختی گیر پرولایت مدل C100H از دانه های کروی شکل تشکیل شده است و از دسته اسیدهای سولفونیک می باشد. این رزین سختی گیر بعد از مدتی استفاده باید با استفاده از اسیدهای معدنی مانند هیدروکلریک اسید و یا اسید سولفوریک احیا و بازسازی شود.
این رزین در گروه عملکردی رزین های اسید سولفونیک می باشد که یک رزین اسیدی قوی است و از دانه های کروی شکل تشکیل شده است. دانه های ژلی کهربایی روشن این رزین کاتیونی ظرفیت بالای عملکرد و هم چنین عملکرد جنبشی یا سینتک خوب در محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی را دارند.

رزین ها

نوع
رزین سختی گیر کاتیونی قوی
مدل
C100H
ساختار پلیمر
پلی استایرن با شبکه های DVP
شکل ظاهری
دانه های کروی شکل کهربایی روشن
گروه های عملکردی
اسید سولفونیک
فرم یونی
+H
حداقل ظرفیت کل
43.7 کیلوگرم بر فوت مکعب
حفظ رطوبت
51 تا 55%
محدوده اندازه ذرات
300 تا 1200 میکرومتر
ضریب یکنواختی
1.7
حداکثر درجه حرارت
120 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص
1.2

نمودار قیمت این محصول

کاربران
0
کاربران
فروش
0
فروش
بالاترین قیمت
0
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
0
پایین ترین قیمت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

برای ثبت نظر کلیک کنید و اگر این محصول را قبلا از آبین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.