آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO


قیمت محصول: 495,000 تومان
توضیحات کلی آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی

این ماده بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است SHAHBAL M36 در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم و آهن نقش موثری دارد این محصول تا اندیس لانژلیر - LSI حدود 2 به طور موثری از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند استفاده از این محصول در شرایطی که مقدار سولفات . سیلیکا و یا باریم آب خام بالاست توصیه نمی گردد.

آنتی اسکالانت
نوع محصول رسوب گیر اسیدی
حالت فیزیکی مایع
رنگ زرد کم رنگ
PH خالص 1-3
چگالی چگالی در دمای 20درجه سانتی گراد : 1,16-1,12
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M36
محل نگهداری خشک و معتدل
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است, در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات - کلسیم و آهن نقش موثری دارد, تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 2 به طور موثری از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند, استفاده از این محصول در شرایطی که مقدار سولفات . سیلیکا و یا باریم آب خام بالاست توصیه نمی گردد