افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت قلیایی SHAHBAL M82 گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

توضیحات


قیمت محصول: 540,000 تومان
شهبال

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

آنتی اسکالانت

نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی
PH خالص
چگالی چگالی در دمای 20درجه سانتی گراد : 1,14-1,10
قابلیت انحلال در آب
کد شناسایی M82
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات قابل استفاده در تمامی دستگاه های اسمز معکوس با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....)، بازدارندگی خوب از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ( از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ) سیلیکا و آهن، تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند، مقدار مصرف حدود 8-2 ppm