افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M34- گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

توضیحات


قیمت محصول: 630,000 تومان
شهبال

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

آنتی اسکالانت

نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی
PH خالص 10.5-12
چگالی چگالی در دمای 22درجه سانتی گراد :1.10-1.14
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M34
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود, یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای باال . سولفات باال .دریا و.....) تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد, بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها (از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم) سیلیکا و آهن دارد, تا اندیس النژلیر (LSI) حدود 6 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند،