افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

توضیحات


قیمت محصول: 495,000 تومان
شهبال

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

آنتی اسکالانت

نوع محصول رسوب گیر اسیدی
حالت فیزیکی مایع
رنگ زرد کم رنگ
PH خالص 1-3
چگالی چگالی در دمای 20درجه سانتی گراد : 1,16-1,12
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M36
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است, در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات - کلسیم و آهن نقش موثری دارد, تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 2 به طور موثری از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند, استفاده از این محصول در شرایطی که مقدار سولفات . سیلیکا و یا باریم آب خام بالاست توصیه نمی گردد