افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت شهبال (SHAHBAL) قلیایی مدل M81- گالن 25 کیلویی
آنتی اسکالانت شهبال (SHAHBAL) قلیایی مدل M81 یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب می باشد، که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود.

توضیحات


قیمت محصول: 675,000 تومان
شهبال

آنتی اسکالانت شهبال (SHAHBAL) قلیایی مدل M81 یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب می باشد، که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود.

آنتی اسکالانت

نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی یا قهوه ای روشن
PH خالص 10.5-12
چگالی چگالی در دما 20 درجه سانتی گراد: 1.18-1.14
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M81
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات مقدار مصرف: حدود 2-8 PPM