افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - بشکه 230 کیلوگرمی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

توضیحات


قیمت محصول: 6,210,000 تومان
شهبال

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

آنتی اسکالانت

نوع محصول
حالت فیزیکی
رنگ
PH خالص
چگالی
قابلیت انحلال در آب
کد شناسایی
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران
سایر مشخصات