افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
دستگاه تصفیه آب دیواری کنت مدل Grand Plus
دستگاه تصفیه آب دیواری «Grand Plus» کنت با استفاده از هر سه روش RO، UF و UV همه آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب را به صورت کامل برطرف می‌کند. این دستگاه قابل نصب بر روی دیوار آشپرخانه است.

توضیحات


قیمت محصول: 2,810,000 تومان
Kent

دستگاه تصفیه آب دیواری «Grand Plus» کنت با استفاده از هر سه روش RO، UF و UV همه آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب را به صورت کامل برطرف می‌کند. این دستگاه قابل نصب بر روی دیوار آشپرخانه است.

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقل و حداکثر دما
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال