افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
منبع تصفيه دستگاه آب سرد كن كنت مدل crystal
میتوان منبع تصفيه دستگاه آب سرد كن كنت مدل Crystal، را روی همه دستگاه های اّب سرد کن نصب کرد. علاوه بر این، عمر مفید فیلترهای ممبران این دستگاه یک سال بوده و با استفاد از آن میتوان باکترهای و کیست ها و سختی آب را از بین برد. 

توضیحات


قیمت فروش ویژه: 370,000 تومان
قیمت محصول: 400000 تومان
Kent

میتوان منبع تصفيه دستگاه آب سرد كن كنت مدل Crystal، را روی همه دستگاه های اّب سرد کن نصب کرد. علاوه بر این، عمر مفید فیلترهای ممبران این دستگاه یک سال بوده و با استفاد از آن میتوان باکترهای و کیست ها و سختی آب را از بین برد. 

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه منبع تصفیه آب آبسرد کن
ظرفیت تولید 20 لیتر در ساعت
جنس بدنه پلاستیک ABS
وزن 2.9 کیلوگرم
طول 32 سانتی متر
عرض 32 سانتی متر
ارتفاع 42 سانتی متر
روش تصفیه الترا فیلتراسیون
نوع عملکرد بدون نیاز به برق
واتاژ
تعداد فیلتر 3 عدد
دقت فیلتراسیون 0.01 میکرون
دقت حذف ناخالصی ها 98%
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال ندارد
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق دارد
حداقل و حداکثر دما 5 تا 40 سانتیگراد
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال