آنتی اسکالانت قلیایی SHAHBAL M82 گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون


قیمت محصول:540,000تومان
توضیحات کلی

این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود SHAHBAL M82 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ) لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....( تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ) از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ( سیلیکا و آهن دارد SHAHBAL M82 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.

آنتی اسکالانت
حالت فیزیکی : مایع
رنگ : کهربایی یا قهوه ای روشن
وزن خالص: 25 کیلوگرم
PH : 12 - 10/5
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور، چاه و دریا
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.14-1.18
مقدار مصرف : 2-8ppm
پایه : قلیایی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی