آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO


قیمت محصول:495,000تومان
توضیحات کلی

این ماده بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است SHAHBAL M36 در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم و آهن نقش موثری دارد این محصول تا اندیس لانژلیر - LSI حدود 2 به طور موثری از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند استفاده از این محصول در شرایطی که مقدار سولفات . سیلیکا و یا باریم آب خام بالاست توصیه نمی گردد.

آنتی اسکالانت
حالت فیزیکی : مایع
رنگ : زرد کم رنگ
وزن خالص: 25 کیلوگرم
PH : 1-3
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.12-1.16
مقدار مصرف : 2-8ppm
پایه : اسیدی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی