آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون


قیمت محصول:675,000تومان
توضیحات کلی

این شهبال یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود. SHAHBAL M 81 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور، سیلیکای بالا، سولفات بالا ، دریا، چاه و..... ) تغذیه میشوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها) از قبیل سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونسیم) سیلیکا و آهن دارد. SHAHBAL M81 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.

آنتی اسکالانت
حالت فیزیکی : مایع
رنگ : کهربایی یا قهوه ای روشن
وزن خالص: 25 کیلوگرم
PH : 12 - 10/5
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور، چاه و دریا
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.22-1.88
مقدار مصرف : 2-8ppm
پایه : قلیایی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی