افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

توضیحات


قیمت محصول: 495,000 تومان
آنتی اسکالانت

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

آنتی اسکالانت

حالت فیزیکی : مایع
رنگ : زرد کم رنگ
وزن خالص: 25 کیلوگرم
PH : 1-3
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.12-1.16
مقدار مصرف : 2-8ppm
پایه : اسیدی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی