افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - بشکه 230 کیلوگرمی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

توضیحات


قیمت محصول: 6,210,000 تومان
آنتی اسکالانت

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

آنتی اسکالانت

حالت فیزیکی : مایع
رنگ : کهربایی یا قهوه ای روشن
وزن خالص: 230 کیلوگرم
PH : 12 - 10/5
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور، چاه و دریا
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.14-1.18
مقدار مصرف : 2-8ppm
پایه : قلیایی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی