افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M41 - بشکه 230 کیلوگرمی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

توضیحات


قیمت محصول: 7,452,000 تومان
آنتی اسکالانت

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO

آنتی اسکالانت

حالت فیزیکی : مایع
رنگ : زرد یا کهربایی
وزن خالص: 230 کیلوگرم
PH : 1-3
مناسب برای آب های : سطحی، لب شور، چاه و دریا
چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.22-1.88
مقدار مصرف : 2-5ppm
پایه : اسیدی
حلال : آب
بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی