افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
فیلتر تصفیه آب خانگی گیاهی داینامیس پک 3 عددی
فیلتر های گیاهی دستگاه خانگی داینامیس با گرید غذایی با بالاترین اثرگذاری در حذف ناخالصی ها

توضیحات


قیمت محصول: 130,000 تومان
فیلترها

فیلتر های گیاهی دستگاه خانگی داینامیس با گرید غذایی با بالاترین اثرگذاری در حذف ناخالصی ها

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما