افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
تصفیه آب خانگی سان تک (Sun Tech)
تمامی مواد اولیه قسمتهای اصلی و فیلترهای این دستگاه تصفیه آب ساخت کشورهای ژاپن و کره بوده و دارای استانداردهای بین المللی بهداشت و تغذیه از قبیل NSF58 و 42 NSF می باشد.

توضیحات


قیمت فروش ویژه: 1,480,000 تومان
قیمت محصول: 2450000 تومان
Sun Tech

تمامی مواد اولیه قسمتهای اصلی و فیلترهای این دستگاه تصفیه آب ساخت کشورهای ژاپن و کره بوده و دارای استانداردهای بین المللی بهداشت و تغذیه از قبیل NSF58 و 42 NSF می باشد.

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما

تصفیه آب خانگی

نوع دستگاه
ظرفیت تولید
جنس بدنه
وزن
طول
عرض
ارتفاع
روش تصفیه
نوع عملکرد
واتاژ
تعداد فیلتر
دقت فیلتراسیون
دقت حذف ناخالصی ها
فشار پمپ
آداپتور
قابلیت نصب به یخچال
مخزن ذخیره
برداشت آب بدون برق
حداقا و حداکثر دما